Driftstatus

Pågående störningar

Inga kända pågående störningar. Vid en nyupptäckt driftstörning kan det ta en stund innan information publiceras här eftersom det sker manuellt efter att en störning har klassats som påverkande för en större kundgrupp.

Kommande avbrott

Inga kommande avbrott planerade.

Avslutade störningar

2018-01-24 kl 15.30:

För tillfället är det ett centralt fel i utsändningen av Sjuan i Sverige. Felavhjälpning pågår.

Problemet avhjälpt vid 19-tiden.

2018-01-24:

Stadsnätet BKO aviserar driftavbrott mellan kl 04.00 och 06.00 på morgonen den 24 januari. Avbrottet sker på grund av underhållsarbete i deras nät. Bredbandstjänster som levereras via BKOs nät kommer inte att vara tillgängliga under avbrottstiden.

2018-01-23 kl 19.40:

Vi upplever längre svarstider och paketförluster för inkommande trafik söderifrån sedan cirka 15 minuter. Ser ut som en upprepning av transmissionsfelet kring Sundsvallstrakten sedan den 14 januari, men vi väntar på bekräftelse av felorsak. Under tiden så gör vi vad vi kan för att styra om trafik till alternativa rutter men det kan ändå påverka den totala trafiken.

Problemet avhjälpt vid 21.30.

2018-01-20:

Det förekommer intermittenta ingresstörningar som gör att modem på Gruvberget tappar kontakt eller går med reducerad prestanda. Störningarna ser ut att komma och gå i korta intervall. Felsökning pågår och fortsätter även under söndagen.

Uppdatering 2018-01-21 kl 19.00:
Felsökning avbryts för idag och fortsätter under morgondagen. Vi har en grov riktning på störkällan, men då fortsatt felsökning kommer innebära helt avbrott på TV och bredband i vissa kvarter och bredbandet fungerar (om än med lägre hastighet) trots störningen så tar vi en paus och fortsätter under morgondagen för att inte förstöra TV-kvällen i området.

2018-01-14:

Vi upplever längre svarstider och paketförluster för inkommande trafik söderifrån sedan lunchtid idag. Misstänkt transmissionsfel längs norrlandskusten. Vi har felanmält och inväntar besked. Under tiden så gör vi vad vi kan för att styra om trafik till alternativa rutter men det kan ändå påverka den totala trafiken.

Situationen ser bättre ut sedan 17.30. Felet är ett bekräftat transmissionsfel i Sundsvallstrakten som gör att trafik får ledas andra vägar i den mån det går.

2018-01-11:

Stadsnätet BKO utför en serverflytt under morgonen/förmiddagen vilket verkar påverka våra kunder som bor i de fastigheter där BKO levererar. Felet yttrar sig som att kunder tappar uppkoppling eller har svårt att få IP-adress. Vi har felanmält vidare till BKO.

Problemet avhjälpt vid 12-tiden.

2017-12-20:

Vi kommer under natten mellan onsdag och torsdag (20-21 december) att flytta serverutrustning vilket kan innebära avbrott eller störningar i flertalet av våra TV- och bredbandstjänster. Flyttarbetet beräknas pågå mellan 02.00 och 05.00.

2017-12-17:

Under vecka 51 uppgraderar vi kapacitet och installerar ny centralutrustning för våra villafiberkunder på Torpgärdan/Södra Svartbyn. Kunderna kopplas om löpande under dagtid och vid omkoppling av din anslutning kan det bli ett avbrott på TV och bredband i upp till 30 minuter.

2017-12-13:

Under vecka 50 uppgraderar vi kapacitet och installerar ny centralutrustning för våra villafiberkunder i Sävast och på Sävastön. Kunderna kopplas om löpande under dagtid och vid omkoppling av din anslutning kan det bli ett avbrott på TV och bredband i upp till 30 minuter.